Visitation

Visitation

Al visitation sker via leder Mai-Britt Skov Nielsen på telefon 9772 0718 eller 2175 2135.

Visitationen til Vædder sker direkte fra kommunerne.

Der vil i hver enkel sag blive lavet et behandlingsoplæg, som sendes til anbringende myndighed, såfremt de ønsker det.

I visitationen er det vigtigt, at der tages stilling til skoleplacering – det være sig de folkeskoletilbud, der er på øen, Vædderbos interne skole eller andet relevant dagtilbud.

Skoleplaceringen skal være på plads i forbindelse med indflytning. Såfremt der ikke er bestemt, hvilket skoletilbud barnet/den unge skal visiteres til, er der fra Morsø Kommunes side lavet aftale med Vædderbo om, at barnet/den unge bliver enkelmandsundervist af lærer fra Vædderbos Interne Skole. Betalingen opkræves via Morsø Kommune.

På Vædderbo har vi mulighed for at modtage børn, unge og familier akut.

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.