Visitation

Visitation

Al visitation sker via leder Mai-Britt Skov Nielsen på telefon 9772 0718 eller 2175 2135. Visitationen til Vædder sker direkte fra kommunerne.

Der vil i hver enkel sag tages stilling og laves et behandlingsoplæg som sendes til anbringeende myndighed såfremt de ønsker det.

I visitationen skal der altid tages stilling til dagtilbud i form af, børnehave, folkeskole, Vædderbos interne skole m.m. Dette tilbud skal være på plads i forbindelse med indflytning.

På Vædderbo har vi mulighed for at modtage børn, unge og familier akut.

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.