Pædagogik

Pædagogik på Vædderbo

På Vædderbo arbejder vi med en ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik. Vores pædagogik er blandt andet baseret på, at barnet, den unge og familierne skal udvikle evnen til selvforvaltning.

På Vædderbo er kodeordene relation, involvering og medinddragelse.

Dette stiller store krav til medarbejdernes relationskompetencer, idet medarbejderne som fagpersoner har ansvaret for dels at kunne håndtere den enkeltes mistillid og dels at kunne arbejde målrettet på at skabe kontakt og finde et fælles grundlag for et samspil og udvikling med barnet/den unge.

Der arbejdes her ud fra en udviklingsplan, som laves og gennemgås i samarbejde med barnet/ den unge – dette med henblik på synliggørelse af den enkeltes arbejdsområder/ problemstillinger.

Via samtaler og løbende opfølgning på løsning af dagens udfordringer motiveres barnet/den unge til at tage ansvar og i højere grad deltage i beslutninger om sit eget liv.

KRAP er vores pædagogiske fundament og alle medarbejdere bliver introduceret til metoden. Vi afholder løbende kurser i KRAP og senest i 2021.

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.