Børnehus

Vædderbos Børnehus

Målgruppe:

Børn i alderen 0- 14 år, hvis livsvilkår og betingelser ikke er hensigtsmæssige og tilstrækkelige til at danne grobund for børnenes trivsel og udvikling.

Børnehuset varetager arbejdsopgaver, der drejer sig om:

  • Børn, der anbringes akut
  • Børn, hvor der er brug for længerevarende behandlingsmæssigt ophold,
  • Observation af barnets kompetencer, ressourcer og problemer samt komme med forslag til handleplan,
  • Spæd/småbørn med henblik på adoption
  • Børn, der skal anbringes, som afventer kompetent plejefamilie og i mellemtiden har brug for at være i et trygt, hjemligt og roligt miljø med kendte og gennemgående kontaktpersoner, der passer på barnet og giver nærvær, omsorg og ømhed

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.