Til Sagsbehandler

Vigtige informationer til sagsbehandlere

Vædderbo har flere forskellige afdelinger:

  • To afdelinger med plads til 8/9 piger på hver i alderen 10-18 år, jf. §66, stk. 5, nr.1
  • En projektafdeling for piger i alderen 12-18 år, jf. §66, stk. 5, nr.1 og i projektafdelingen har vi ligeledes et hus, jf. §107 – her modtager vi både drenge og piger. Projektafdelingen har flere forskellige botilbud
  • En internudslusningsafdeling, hvor man kan øve sig i at bo for sig selv, inden man er klar til et decideret udslusningstilbud/efterværn
  • En udslusning og efterværnsafdeling, hvor vi kan tilbyde de unge forskellige moduler, alt afhængig af hvor massiv en indsats, den unge har brug for
  • Børne og Familiehus, hvor vi tilbyder pædagogisk og psykologisk observation samt forældrekompetenceundersøgelser
  • Vædderbos Interne skole og STU

Denne vifte af tilbud betyder, at vi har en institution, der kan løse mange forskellige pædagogiske opgaver. Vi kan samtidig tilrettelægge individuelle løsninger, der sikrer den optimale løsning for den enkelte.

Bredden i vores tilbud giver os ligeledes mulighed for at begrænse yderligere brud i den unges anbringelser og dermed skabe et solidt fundament for den unge og dennes udvikling.

På Vædderbo, laver vi målrettet behandlingsarbejde, individuelt tilrettelagt, med udgangspunkt i den enkelte unges habitus.

Vi arbejder med udviklingsplaner og målsætning som et dagligt værktøj og arbejder i det hele taget evidensbaseret. Der skrives fyldestgørende statusrapporter minimum hvert halve år, dog allerede efter 3 måneder ved nye anbringelser. I den sammenhæng afholdes der ligeledes statusmøde.

Vædderbo tilbyder Intern skole og STU. Morsø Kommune, som er vores beliggenhedskommune, har – grundet lang sagsbehandling i forhold til skolevisitation – besluttet, at alle børn og unge på Vædderbo skal have et skoletilbud senest to dage efter, de er indskrevet. Det betyder, at man tilbydes mellem 14-16 timers undervisning pr. uge, som varetages af Vædderbos interne skole, indtil der er fundet en skoleplacering.

Visitation til Vædderbo sker via leder Mai-Britt Skov Nielsen på telefon 9772 0718 eller 2175 2135.

På visitationsmøderne vil der være en kort gennemgang af dagligdagen under opholdet. Der vil ligeledes blive klarlagt, hvilke forventninger anbringende myndighed har til opholdet samt familiens egne forventninger.

Venlig Hilsen
Ledelsen på Vædderbo

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.