Ressourceforløb

Ressourceforløb ved Vædderbos Skole og Uddannelsescenter

(Tilbuddet kan også anvendes som et Kapitel 10 tilbud – Vejledende opkvalificering)

Ressourceforløbet er rettet mod unge, der har komplekse problemer/udfordringer og hvor arbejdsevnen vurderes begrænset. Der er behov for en ekstra tværfaglig indsats for at hjælpe de unge videre i livet og understøtte vejen mod job eller uddannelse. Det er unge med udfordringer i form af fx helbredsmæssige problemer, personlige og sociale forhold m.v., hvor udsigten til at komme i ordinær beskæftigelse eller uddannelse er lang.

Indsatsen i tilbuddet tager sit udgangspunkt i de ressourcer og potentialer, som den enkelte unge har, samt udvikling af relevante kompetencer. Der er fokus på personlig og social udvikling for at blive klar til videre udvikling af arbejdsevne.

Vædderbo har stor erfaring og ekspertise i at arbejde med unge med særlige behov, unge med vanskelige livsvilkår, som kommer med diverse nederlag i bagagen.

Det er vores vurdering, at vores unge på STU´en vil kunne have gavn af at fortsætte sin positive udvikling i kendte og trygge rammer

Målgruppe

Unge, som har fået tilkendt ressourceforløb gennem Rehabiliteringsteamet, Jobcenteret. Det er unge, som vurderes på sigt at have mulighed for at forbedre sin situation/ livsvilkår, så de bliver i stand til at deltage i arbejdsmarkedet, fx i form af et flexjob.

Formål med indsatsen

  • At de unge opnår bedst mulige kompetencer til at klare sig i hverdagen
  • At de unge bliver så selvhjulpne som muligt
  • At de unge bliver opkvalificeret så meget som muligt

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.