Målgruppe

Målgruppe

Vædderbo er godkendt til:

 • To afdelinger med plads til henholdsvis 9 og 8 piger i alderen 10-18 år, jf. § 66
  2 aflastningspladser
 • En projektafdeling med plads til 26 unge for både drenge og piger i alderen 12-18 år – her er der mulighed for at bo alene, to, tre, fire eller fem unge sammen, jf. § 66 og 107
 • Pædagogisk og psykologisk udredning
 • En intern udslusningsafdeling, hvor man kan øve sig i at bo for sig selv, inden man er klar til et decideret udslusningstilbud/efterværn.
 • En udslusning og efterværnsafdeling, hvor vi kan tilbyde de unge forskellige moduler, alt afhængig af hvor massiv en indsats den unge har brug for. Her er der ligeledes mulighed for at få tilbudt støtte/kontaktpersonsordningen til de unge, der kan profitere af dette.
 • Intern skole og STU med botilbud.

Målgruppen er karakteriseret ved følgende:

 • Tidlige følelsesmæssige skader
 • Antisocial personlighedsforstyrrelse
 • Incest
 • ADHD og andre relaterede diagnoser
 • Begyndende misbrugere af hash, amfetamin eller andre lignende stoffer
 • Ovenstående med domsanbringelse, jf. straffelovens §74 a, herunder voldelige og kriminelle unge – her taler vi ikke om unge, der er surrogatfængslet, men om unge, der har haft større eller mindre tilknytning til det kriminelle miljø og som anbringes under ungdomssanktion.

Målgruppen rummer ikke:

 • Fysisk og psykisk udviklingshæmmede
 • Intravenøse misbrugere