Til Familier på Vædderbo

Velkommen til Vædderbos Familieafdeling

Vædderbos Familieafdeling ligger i Nykøbing by på Mors.

Du og din familie har eget værelse/værelser og deler flere fællesrum med de andre indskrevne familier.  Der er fælles stue med tv, lege og aktivitetsrum samt køkken.

Udover fællesrummene har Vædderbos Familieafdeling gode udendørsfaciliteter i form af legeplads, græsareal, og terrasser.

Som udgangspunkt fortæller vi familierne, at ingen behøver tale med andre familier om de forhold, der er baggrund for, at de nu er i Familiehuset. Hver familie kan være fyldt op af egne problematikker og ingen skal mødes med forventninger om, at de også skal kunne rumme de andres historier.

Din dagligdag på Vædderbos Familieafdeling

Udgangspunktet for dit ophold er det, som er aftalt på visitationsmødet, hvorfor det er meget forskelligt, hvordan de enkelte familiers hverdag ser ud og indeholder.

De aktiviteter, man skal deltage i er:

 • Samtaler med sin kontaktpædagog
 • Forældreundervisning
 • Parsamtaler, hvis nødvendigt
 • 1 husmøde med alle, der bor i familiehuset
 • Morgenmad fra kl. 08.00 til 09.00
 • Rengøring af eget værelse og toilet
 • Vaske tøj
 • Madlavning med støtte

Aktiviteter, som man kan vælge, er:

 • Babysvømning
 • Fitness
 • Gåture
 • Mindfulness
 • Kreative aktiviteter
 • Støtte til at rydde op i og fastlægge budget
 • Støtte til udfyldelse af papir med jobcenter/uddannelse eller andet

Dit værelse/værelser holder du selv, ligesom du deltager i rengøring af fællesrum. Har du brug for støtte til rengøring, kan du få det.

Det er vigtigt, du husker at gøre opmærksom på, hvis, du forlader Vædderbos Familieafdeling, så vi ved, hvem der er i huset.

Du er velkommen til at få gæster – besøgene foregår hos dig og skal være aftalt på forhånd.
Vuggestue og børnehave

Der laves individuelle aftaler i forhold til vuggestue og/eller børnehave.

Regler og rammer

Der må ikke indtages alkohol eller nogen form for stoffer på Vædderbos Familieafdeling.

Truende adfærd, trusler og vold accepteres ikke på Vædderbos Familieafdeling, hverken fra beboere eller pårørende. Det er Vædderbo, der definerer, om der er tale om trusler eller vold.

Dyr kan ikke medbringes.

Læge/sundhedsplejerske:

Vædderbos familiehus deltager i lægebesøg vedrørende barnet, hvis det skønnes nødvendigt. Man kan altid ønske at få støtte til et lægebesøg. Der laves aftaler med individuelle aftaler med jer i forhold til besøg af sundhedsplejerske.

Vuggestue og børnehave:

Der laves individuelle aftaler i forhold til vuggestue og/eller børnehave.

Venlig hilsen
personalet i Familiehuset

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.