Til forældre

Informationer til forældre

I det følgende vil vi fortælle jer lidt om Vædderbo og nogle af de praktiske ting, som er rart at vide som forældre.

Vædderbo er et gammelt opholdssted, som har eksisteret siden 1987.

For os på Vædderbo har det stor betydning, at I som forældre er trygge ved os, og at I har tillid til, at vi tager det alvorligt, at vi i en periode har ansvaret for jeres barn.

Det er vigtigt, at vi får et godt samarbejde og kan tale åbnet om de ting, der sker omkring jeres barn.

Et godt samarbejde mellem os er ligeledes af afgørende betydning for det pædagogiske arbejde med jeres barn. Samarbejdet skal danne grundlag for udvikling hos jeres barn.

Hverdagen:

På Vædderbo har man selv meget stor indflydelse på, hvor meget man kan få lov til og hvor meget man vil udvikle sig i den tid, man bor på Vædderbo.

Hvis man kan overholde de aftaler, man laver med de voksne, kan man få lov til rigtig mange ting – selvfølgelig afhængig af alder.

På Vædderbo går alle børn og unge i skole.

Når man bor på Vædderbo, tager men aktiv del i hverdagen, hvor vi hjælper hinanden med rengøring. Det betyder, at man hver uge har et område i huset, som skal rengøres.

Dit barn vil have en fast maddag om ugen, hvor man sammen med en voksen eller en anden ung laver mad.

En gang om ugen er der værelsesrengøring.

Da vi er mange, der bor sammen, er det en nødvendighed, at der altid er aftaler for besøg både i og udenfor huset.

Venner/veninder og kærester:

På Vædderbo synes vi, det er vigtigt, at man får nogle venner uden for huset – dette kunne være ved en fritidsinteresse, i ungdomsklubben, på skolen m.m.

Man må gerne have en kæreste på Vædderbo. Når man har været kærester i en periode og har alderen til det, er det i orden, at kæresten overnatter. Det skal dog altid være ifølge aftale med de voksne og kærestens forældre.

Mobil og Internet:

På Vædderbo er der adgang til internet.

Man må gerne have mobiltelefon på Vædderbo.

Det er meget forskelligt fra skole til skole, om man må have mobiltelefonen med i skole.

Kommunen:

Vædderbo har et samarbejde med den kommune, I bor i. To gange om året laver vi en rapport, som bliver sendt til kommunen og til jer som forældre. Rapporten vil blive skrevet i forbindelse med, at der er statusmøde.

På statusmødet deltager jeres barn, jer som forældre, kommunen og Vædderbo. Her taler vi om, hvordan det går, hvilke mål og delmål der arbejdes med lige nu samt hvad der skal ske i fremtiden.

Kontakt til forældre:

På Vædderbo har dit barn en kontaktpædagog og han eller hun er også jeres primære kontakt til Vædderbo. Kontaktpædagogen ringer til jer nogle gange i måneden for at fortælle, hvordan det går med jeres barn.

Derudover vil vi altid kontakte jer, hvis der skulle opstå noget særligt, eksempelvis hvis jeres barn er sygt eller lignende.

Som forældre er I altid velkommen til at ringe på Vædderbo. Det vil bare ikke altid være kontaktpædagogen, som I taler med og derfor kan der være ting, som den pågældende medarbejder ikke kan svare på.

På Vædderbo er man som pårørende og familie velkommen til at komme på besøg – det er dog vigtigt, at man altid laver en aftale, da der kunne være arrangeret noget andet den dag.

Det er vigtigt for os, at man føler sig velkommen og hjemme i vores hus, selvom man er på besøg.

Venlig hilsen

Personalet på Vædderbo

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.