STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU

Det overordnede mål for Vædderbos STU er at skabe rammer for udvikling, så den studerende kan opnå et så selvforvaltende, udbytterigt og værdigt voksenliv som muligt.

Vædderbos STU er for unge mellem 16 og 25 år, der ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Uddannelsen tager i alt 3 år og skal være afsluttet indenfor 5 år og der er løbende tilmelding.

Visitation til STU skal være med at være udforskende og undersøgende på, hvor langt den unge kan bevæge sig i forhold til

  • At deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet
  • At indgå i sociale sammenhænge og få et selvstændigt og aktivt fritidsliv.
  • Udvikling og kompetencer, som kan bruges i uddannelses eller beskæftigelsessituationer.

Fyldestgørende kompetencebeskrivelser, vil ligeledes være en del af STUén, hvilket de unge kan bruge i fremtiden til at søge såvel flex- som skånejobs.

Vædderbos STU indeholder 2 praktiske linier, som skal være med til at skabe kompetenceudvikling samt social træning, som er en del af formålet med en STU. Udover vores 2 linjer, har vores STU også 2 dage i uge med ”læringsuniverset” Her undervises de studerende i forskellige relevante emner og temaer såsom: News, bevægelse, spil, dokumentar, praktik, besøg på bibliotek eller kommune, kultur, traditioner, kreativ, samfund, historie, drama, friluft. Læringsuniverset kan også indeholde en fag-faglig undervisning.

Det er vigtigt, at de ting, der skal laves på vores STU, har en reel betydning, så de unge føler, det er vigtigt, at de møder op. Det er af stor betydning for de unge, at der er brug for dem. Samtidig er det vigtigt, at der ikke er så langt fra start til slut, forstået på den måde, at der ikke er langt fra ide til produkt, så der hurtig kommer en form for belønning.

Ernæringslinien

Det er et område, hvor der er stor mulighed for at komme ud i arbejdsprøvning. Samtidig med der er meget god læring i at lave mad og købe ind, så er det også en færdighed, der er særdeles brugbar i hverdagen.

STU-ernæring skal derfor sørge for mad til Vettelsgade morgen og middag samt anrette til diverse møder 2 af de dage, de er på linjen. Den sidste dag evaluerer de på ugen og planlægger ugen derpå samt laver mad til eget forbrug. Det er også hovedsageligt på denne dag, at de lærer om indkøb, hvordan man bedst mulig undgår madspild og dermed udnytter de penge, de har til rådighed bedst mulig.

Servicelinjen

De laver forskellige produkter lavet på en drejebænk, som for eksempel lysestager, små huse osv. De reparerer ligeledes cykler og knallerter m.m. – alt efter de unges ønsker og behov. En dag i ugen har de tema fra skrot til slot, hvor de blandt andet renovere gamle møbler, laver lamper af gamle kamera m.m.
De har til huse i et værksted, der ligger i umiddelbar forlængelse af vores skole på HC Ørstedsvej. Værkstedet er ca. 200 km2.

Som et hovedemne, der går igennem hele vores STU, vil vi samarbejde med de unge for, at de kan få et socialt netværk og et aktivt fritidsliv.
Vi vil hjælpe og støtte dem i at få de samme muligheder som andre unge i samfundet.

Vi arbejder anerkendende og ressourcefokuseret ud fra den holdning, at hvert enkelt menneske må finde sin mening med sit eget liv
Vi kan dog gøre en masse for at hjælpe de unge i denne søgen efter mening og vi kan, når de er kommet frem til noget, de finder meningsfuldt, hjælpe dem med at fastholde og anerkende dette for sig selv.

Vi har fagfolk til at varetage undervisningen i samarbejde med pædagogisk personale. Det betyder, at de unge får det bedste fra begge verdener. En høj faglighed og en kompetent pædagogisk ramme for undervisningen, betyder, at de unge får det bedste fra begge verdener – en høj faglighed og en kompetent pædagogisk ramme for undervisningen

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.