Børne- og familiehus

Velkommen til Vædderbos Børne- og Familiehus

”Vædderbos Børne- og Familiehus” ligger på Mors i udkanten af Nykøbing by. Huset er et H-hus, hvor der er fire fløje. Hver afdeling har to fløje.

I fællesarealet er der møderum, maddepot, kontor samt stort opholdsrum, hvor der er forskelige aktivitetsmuligheder.

Der er ikke mulighed for, at familierne kan medbringe egne husdyr.

”Vædderbos Børne- og Familiehus” udendørsarealer bidrager til børns fysiske leg og udvikling. Her er der blandt andet mulighed for at gynge, klatre, lege med sand, lege med vand, lege i små legehuse, boldlege og bålplads m.m.

Bosted skive

Børnehus

Læs mere her

Vædderbos Børnehus varetager observations- og behandlingsopgaver for børn i alderen 0 – 14 år.

I Vædderbos Børnehus vil barnet møde empatiske og omsorgsfulde medarbejdere, som sørger for, at forholdene omkring barnet er i orden og derved skaber nogle rammer om og relationer til barnet, som er fundamentet for udvikling. Et rum, hvor barnet vil mærke omsorg, anerkendelse og forståelse.

Forældresamarbejdet er vigtigt for Vædderbos Børnehus og det har stor betydning, at man som forældre er trygge ved, at vi i en periode har ansvaret for deres barn – et ansvar vi tager meget alvorligt.

Et godt samarbejde mellem Børnehuset og forældrene er ligeledes af afgørende betydning for det pædagogiske arbejde.

Vædderbos Børnehus er et tilbud til børn fra hele landet.

Bosted skive 1

Familiehus

Læs mere her

Indhold på vej.

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.