Formål med grundskolen

Formålet med grundskolen

Formålet er at give eleverne en undervisning, der opfylder kravene i Folkeskoleloven, og som på sigt sætter eleverne i stand til at modtage undervisning i et ordinært skoletilbud.

Det tilstræbes i alle skolens aktiviteter at følge Undervisningsministeriets retningslinjer for undervisning, herunder Folkeskolelovens formålsparagraf.

Vædderbos skole underviser i hele fagrækken og er en eksamensskole.

Skolen henvender sig til elever, der har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Under hensyntagen til de særlige problemstillinger vores elevgruppe har, vil vi ligeledes tilstræbe at følge henholdsvis trinmål og slutmål for de enkelte fag. Al undervisning vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i disse overordnede, langsigtede mål.

Kontakt os endelig

Hvis du har brug for at vide mere om Vædderbo er du velkommen til at kontakte os.